Begeleiding

 

Persoonlijke begeleiding is een intensievere vorm van ondersteuning.
Begeleiding kan zowel bij jou thuis plaatsvinden als bij mij thuis op het erf.
In de persoonlijke begeleiding gaan we dieper in op je dagelijkse structuur en bied ik ondersteuning, daar waar jij ervaart dit nodig te hebben. We gaan samen onderzoeken hoe jij het beste voor jezelf kunt zorgen. Je gaat werken aan jouw persoonlijke doelen.

Als er sprake is van langdurige psychische kwetsbaarheid, bestaat de mogelijkheid om een indicatie/beschikking voor begeleiding aan te vragen bij het WMO-loket (Wet maatschappelijke ondersteuning) van jouw gemeente. Begeleiding kan vanuit de WMO worden betaald. Je hebt dan de mogelijkheid om voor een PGB (persoonsgebonden budget) te kiezen.
Het WMO-loket is voor mensen in een kwetsbare situatie. Zij gaan met jou in gesprek om te onderzoeken wat er nodig is. Ik kan je adviseren met betrekking tot dit gesprek.
Wanneer blijkt dat er een mogelijkheid is voor PGB, kan ik jou de begeleiding bieden vanuit de WMO. Er zal dan wel een eigen bijdrage gevraagd worden vanuit het CAK.

Loading images...